Support
/ Service

Här hittar du svar på några av våra kunders vanligaste frågor. Behöver du göra en felanmälan? Använd formuläret som finns längst ner på sidan.

Support
/ Service

Här hittar du svar på några av våra kunders vanligaste frågor. Behöver du göra en felanmälan? Använd formuläret som finns längst ner på sidan.

Frågor & svar

Ibland händer det att kupan inte fungerar som den ska. Här får du reda på hur du kan lösa problemet.

Felsökning (12)

Ibland händer det att kupan inte fungerar som den ska. Här får du reda på hur du kan lösa problemet.

Dimmerfunktionen på min köksfläkt fungerar inte. Vad ska jag göra?

Lampknappen måste hållas in cirka 2 sekunder innan lamporna börjar dimra. Om du har vridpanel trycker du på vredet för dimmerfunktion.

Om du stöter på fortsatt problem, kontakta oss så hjälper vi dig.

Min motor på taket står och brummar och svarar inte när jag använder kontrollpanelen. Vad har hänt?

Du har sannolikt fel på kondensatorn. En ny kondensator finns att köpa i vår webbshop.

Efter ett strömavbrott fungerar panelen på köksfläkten som den ska, men inte fjärrkontrollen. Vad har hänt?

Fjärrkontrollen måste ”paras” ihop med kupan igen. Se instruktion på bilden nedan.

Visa/Göm bild

Felsökning

Kontrollpanelen på köksfläkten fungerar inte längre. Vad ska jag göra?

Om knappsatsen slutat fungera behöver den oftast bytas ut.

Hör av dig till oss, så hjälper vi dig lösa problemet.

Hur byter jag ut trasiga lampor på min köksfläkt?

Hur du byter lampa finns angivet i bruksanvisningen för din produkt. Saknar du bruksanvisning kan du ladda ner en ny på produktsidan för din produkt.

Nya lampor finns att köpa i vår webbshop.

Min nya köksfläkt suger upp matoset dåligt. Är det något fel på den?

Många köper en ny och effektiv köksfläkt utan att reflektera över att man därmed ändrar förutsättningarna för kanalinstallationen. Ofta har den nya fläkten mer än dubbelt så högt flöde som den förra.

Kanske inser man att kanalen är underdimensionerad men trots det låter man den gamla takhuven, som känns besvärlig att byta, ofta bli kvar trots att den är dimensionerad för betydligt lägre flöden.

Vårt första tips vid dålig osupptagning är att säkerställa att det på taket sitter en rymlig huv med gott om plats för den utströmmande luften.

Jag har renoverat mitt kök och min köksfläkt fungerar sämre nu. Varför?

På senare tid har det blivit allt vanligare med extra djupa bänkskivor vilket försämrar köksfläktens funktion om de inte anpassas för detta.

De flesta väggmonterade köksfläktar är 50 cm djupa vilket gör att de yttre kokzonerna på spisen inte täcks. Vi på Fjäråskupan är experter på speciallösningar och kan anpassa de flesta av våra köksfläktar till dig med extra djup bänkskiva.

Varför fungerar min köksfläkt dåligt i min helt nybyggda bostad?

En köksfläkt skapar ett undertryck i köket varpå luft rusar till från angränsande rum och tar med sig matoset ut genom ventilationskanalen. För att detta ska fungera måste samma mängd luft tillföras som köksfläkten evakuerar.

Problemet med just tilluft har accentuerats de senaste åren med våra nybyggda och allt mer välisolerade bostäder. I ett hus som är allt för tätt måste därför tilluftsventiler installeras eller ett fönster ställas på glänt i ett intilliggande rum.

Min köksfläkt med intern motor låter mycket. Vad ska jag göra?

Våra moderna köksfläktar har en mycket större sugkapacitet än vad köksfläktar hade för 10–15 år sedan.

En god osupptagning är viktig och vi vill kunna forcera fläkten ordentligt när det bränner till i stekpannan. En kraftig fläkt-motor har en högre kapacitet och låter därmed också lite mer i forcerat läge men den låter mycket mindre på lägre hastigheter än en liten motor gör som ger samma flöde.

Ett självklart första råd är att sänka fläkthastigheten så låter fläkten mindre. Mellanlägena med vår standardmotor har högre kapacitet än gårdagens köksfläkt hade på max.

Eftersom flödena är höga är det särskilt viktigt att välja en välbalanserad fläktmotor då vibrationer och obalans är viktiga källor till missljud.
Kanalens dimensionering är viktig också för ljudnivån. En 125 mm-kanal med böjar skapar mer buller än motsvarande 160 mm-kanal. Ljudet blir också högre i långa kanaldragningar med höga tryckfall.

Andra skäl till högt ljud kan bero på felaktigt montage, till exempel att luftslangen inte är eller om kallrasskyddet hindras från att öppnas.

Min köksfläkt med extern motor låter mycket. Vad ska jag göra?

Att sätta luft i rörelse innebär tyvärr också att det skapas ljud där merparten av ljudet uppstår på grund av turbulens och friktion kring fläktmotorns insug. Dessutom uppstår ljud när luften passerar spiskåpans fettfilter och när luften passerar genom ventilationskanalen.

Den enskilt viktigaste åtgärden för att få ner ljudnivån är att flytta bort fläktmotorn från användaren och istället ha en motor placerad på vinden eller på yttertaket. Hur mycket ljudnivån sjunker beror i första hand på vilket avstånd från användaren den hamnar på.

Ventilationskanaler ”äter” ljud per längdmeter och per böj så man kan säga att det som är ogynnsamt för luftflödet (långa kanaler med böjar) är gynnsamt för ljudnivån när det gäller externa fläktar. Vid korta kanallängder rekommenderar vi ljuddämpare men ljudet beror även på fläktmotors storlek (flöde).
Tricket är att finna balansen däremellan.

Det är väldigt viktigt att använda rekommenderad kanalstorlek (160 millimeter). Trängre kanaler skapar ökat motstånd och därmed också högre ljud.

Min kolfilterfläkt fungerar dåligt. Vad är det för fel?

Det är några olika faktorer som avgör hur väl en InHouse-kolfilterfläkt fungerar.

Det första är kontakttiden, alltså den tid som luften är i kontakt med det aktiva kolet. För att nå fullgod funktion ska luften vara i kontakt med kolet i minst 0,2 sekunder. Det andra är att luften som når kolfiltret är så ren och torr som möjligt. Fett och vattenånga förkortar nämligen livstiden och försämrar kolfilterkassettens funktion.

Du ska alltid starta köksfläkten en stund innan start av matlagning. Detta är viktigt för att ha ett färdigt luftflöde som effektivt fångar in matoset redan då matlagningen börjar.
Det är dessutom väldigt viktigt att alltid trycka in timerknappen och efterventilera efter att matlagningen avslutats. Detta tjänar dubbla syften, dels så fångas ytterligare kvarvarande doftämnen upp och renas av filtret, dels rengörs och regenereras kolfiltret.

Efter matlagning med fräna dofter, som exempelvis fisk, rekommenderas det att man efterventilerar i 30 till 60 minuter. Detta görs för att slippa att fräna dofter, som är svåra att rena, kan fastna i fläkten eller i kolfiltret och frigörs nästa gång som fläkten startas.

Tester visar att köra kolfilterfläkten på full hastighet faktiskt försämrar odörreningsgraden. Vi rekommenderar därför att man i första hand använder de lägre fläkthastigheterna samt mellanlägen på en kolfilterfläkt med InHouse-kolfilter.

Hur lång garantitid har jag?

Du har alltid två års garanti när du köper en produkt hos Fjäråskupan.

Om någonting skulle gå sönder, kontrollera typskylten som sitter placerad bakom fettfiltren, notera modellbeteckning, fläkttyp och ordernummer. Scrolla ner till botten av denna sida och fyll i en felanmälan. Du kan också följa denna länk.

Allmänna råd & tips (7)

En välskött kupa med rätt förutsättningar är en välfungerande kupa. Här får du veta mer om hur du får din köksfläkt att hålla länge och vara så effektiv som möjligt.

Vilken är den mest effektiva typen av köksfläkt?

Bra fläktkupor har vi gott om, men den vanligaste och samtidigt den mest effektiva köksfläktlösningen är en köksfläkt med egen fläktmotor och med en separat ventilationskanal.

Vilket fläktsystem ska jag välja?

Vilket fläktsystem du bör ha beror på en mängd parametrar. I vår köpguide kan du fylla i information om din bostad och få ett förslag på en fläktlösning som passar dig.

Vad ska jag tänka på när jag ska välja köksfläkt?

För att kunna välja rätt köksfläkt är det viktigt att ta reda på vilka förutsättningar som finns. Jämfört med andra vitvaror är nämligen köksfläkten betydligt mer beroende av att förutsättningarna runt omkring är de rätta. Därför kan två likadana köksfläktar i två tillsynes likvärdiga hem fungera väldigt olika.

Faktorer som avgör köksfläktens funktion är tilluft, kanal, tryck och flöde, fläktmotorns placering, korrekt anslutning, kåpans dimensioner, fläktmotorns kapacitet, bänkskivans djup, spisen, allmänventilationen, avstånd till spisen och kökets volym.

Hur får jag min köksfläkt att fungera bättre?

Det är viktigt att alltid starta fläkten några minuter före man börjar laga mat - då finns redan ett undertryck kring fläkten och ett flöde som effektivt fångar in matoset redan från start.

Detta är extra viktigt för dig med mekanisk allmänventilation. I ett hus med mekanisk ventilation är luften ständigt i rörelse och köksfläkten måste etablera ett starkare undertryck för att fungera effektivt.
När matlagningen är avslutad så bör alltid eftergångstimern aktiveras. Köksfläkten fortsätter då att jobba i cirka 15 minuter på låg hastighet innan den automatiskt stängs av och ser till att ta bort kvarvarande matos.

Kan jag behålla min gamla köksfläkt om jag installerar en gasspis?

Vid användning av gasspis så strömmar varm luft ut runt kokkärlet vilket ger en så kallad termisk effekt som håller ospelaren samlad.
Vid elspis och särskilt vid induktion så är det kallt runt kokkärlet och ospelaren blir därför bredare och mer diffus.

Därmed är faktiskt behovet av en bredare kåpa större vid elspis än vid gasspis och går utmärkt att behålla din köksfläkt om du är nöjd med denna.

Hur rengör jag min köksfläkt?

För att torka rent den rostfria ytan på din köksfläkt, använd en ren, mjuk trasa och en mild lösning av diskmedel och vatten. Torka sedan kupan helt torr.

För att få en bättre finish kan fönsterputs sedan användas. Använd en mjuk bomullstrasa och polera i borstningens riktning.

Vi rekommenderar också Foam Clean Kitchen som finns i vår webbshop.

Lackerade ytor torkas av med en mild lösning av diskmedel och vatten.

Obs! Använd aldrig lösningsmedel eller rengöringsprodukter med slipmedel i på spiskåpan!

Hur rengör jag fettfiltren till min köksfläkt?

Våra fettfilter är tillverkade av anodiserad aluminium för att bättre tåla maskindisk och diskas med fördel i diskmaskin tillsammans med vanlig disk.
Vill du rengöra filtren med handdisk läggs fettfiltren i blöt i hett diskvatten. Skölj sedan väl och låt filtren dropptorka.

Ett rent fettfilter är en effektiv fettavskiljare. Det är därför mycket viktigt för spiskåpans funktion och livslängd att det rengörs kontinuerligt, ungefär var fjärde vecka beroende på användning. Är det mycket fett ovanför fettfiltren är detta ett tecken på att de behöver rengöras.

Om du har Bluetooth-funktion i din köksfläkt finns en påminnelse i vår app när det är dags att rengöra dina fettfilter.

VARNING: Dålig skötsel av fettfilter kan orsaka brand!

Tekniska frågor & anpassning (9)

Här kan du se svaren på frågor som rör tekniska funderingar och anpassning för din Fjäråskupa.

Kan man få kupan lackad i vilken färg man vill?

Ja, vi lackar i alla färger upp till glansstyrka 40. Uppge NCS- eller RAL-kod så får du din kupa precis som du vill ha den för att matcha in i just ditt hem.

Vilket fläktsystem ska jag ha?

Vilket fläktsystem du bör ha beror på en mängd parametrar. I vår köpguide kan du fylla i information om din bostad och få ett förslag på en fläktlösning som passar dig.

Vilken kapacitet bör min köksfläkt ha?

För att veta vilken kapacitet din köksfläkt bör ha behöver du dels veta hur stort köket/rummet är, dels förstå ungefär hur mycket tryckförlusterna kommer att bli genom ventilationskanalen.

För att säkerställa en god köksventilation bör du eftersträva att luften i köket byts ut minst 10 gånger per timme.

Formeln för detta är rummets volym x 10, alltså kökets längd x bredd x höjd x 10.
Exempel: Ditt kök är 6 meter långt och 4 meter brett med en takhöjd på 2,5 meter.
Detta blir en volym på 60 m³ (6 x 4 x 2,5 = 60).

I detta rum ska alltså 60 m³ luft bytas ut minst tio gånger i timmen. Fläktens kapacitet bör därför vara minst 600 m³/h efter att effektförlusterna är borträknade.

Vad ska jag ha för köksfläkt om jag har öppen planlösning?

Det är numera nästan mer regel än undantag att köket hänger ihop med vardagsrummet och dessutom ofta med höga takhöjder. Hur räknar man då fram en lämplig kapacitet?

Gör man exempelvis en beräkning där rummet är 8 x 6 meter och med en genomsnittlig takhöjd på 3,5 meter ser man att fläktkapaciteten behöver vara 1680 m³/h för att byta luften 10 gånger.
Ett så kraftigt luftflöde är inte rimligt i en privatbostad och skapar problem med tilluft, kraftigt undertryck, buller och värmeförluster (vintertid).

Man bör därför i dessa fall välja mellan våra effektiva externa fläktmotorer med en kapacitet mellan 900–1200 m³/h. Dessa lösningar är optimalt dimensionerade för användning i privatbostäder med höga krav.

Vad ska jag tänka på när jag vill ha en köksfläkt med utblås genom väggen?

I Sverige har vi traditionellt försökt dra imkanalen upp och ut genom yttertaket, men nu på senare år har det också blivit mer vanligt att dra ut kanalen genom ytterväggen.

Det finns en del lagar och regler som måste efterföljas (kolla med din lokala fejarmästare) för att minimera spridningsrisken av eld vid en spisbrand.

Enklast är att använda ett typgodkänt brandskyddsspjäll som monteras innan väggenomföringen. Då omöjliggörs brandspridningen då brandspjället har en smältsäkring som stänger spjället helt om lufttemperaturen överstiger cirka 70 °C. Glöm inte att hela väggenomföringen måste vara omgiven av minst 30 millimeter brandisolering.
Tycker man att den ”gamla” varianten är bättre/snyggare, där man klär in fasaden med plåt eller minaritskiva 50 till 100 centimeter runt om utblåset samt att utblåset måste sticka ut en bra bit från väggen, så kolla med en fejarmästare innan för att få del av alla regler.

OBS! Kontakta alltid sotaren innan du tänker dra en kanal genom ytterväggen. Installationen måste besiktigas och godkännas när den är klar.

Vad ska jag ha för köksfläkt om jag bor i villa med centralventilation?

Vilken typ av köksfläkt är egentligen sekundärt och istället är det viktigaste rådet till dig som funderar kring köksfläkt i ett hus med centralventilation att separera köksfläkten från centralventilationssystemet.

Att dra ut köksfläkten i en separat ventilationskanal betyder att du kan dra fördel av den höga kapaciteten och goda funktionen hos en modern köksfläkt.

Väljer du istället att ansluta köksfläkten till centralventilationssystemet får du i bästa fall ett maxflöde som motsvarar första hastigheten hos en vanlig köksfläkt. Detta beror på att centralventilationssystemet i utgångsläget har låga luftflöden eftersom energiförbrukning och låg ljudnivå är i fokus. Dessutom delas utsuget mellan kök och våtutrymmen vilket reducerar funktionen ytterligare.

Här kan du läsa mer om våra fläktsystem som passar dig med centralventilation i villa.

Vilken är den bästa köksfläkten i en lägenhet?

När du väljer spiskåpa till en lägenhet är alternativen färre än om du bor i villa.
Oftast har lägenheterna gemensam ventilationskanal med en centralfläkt högst upp. Detta gör att spiskåpor med fläktmotor oftast inte är godkända.

Den vanligaste lösningen är istället en spiskåpa med spjäll. Andra lösningar kan vara en kolfilterfläkt eller Centralventilation Assist för lägenhet (hjälpmotor).

Jag har tappat bort min monteringsanvisning. Kan ni skicka en ny?

Monteringsanvisningar finns att ladda ner på produktsidan för din kupa.

Om du har en äldre modell som inte längre finns i vårt sortiment, kontakta oss så hjälper vi dig!

Jag har tappat bort min bruksanvisning. Kan ni skicka en ny?

Bruksanvisningar finns att ladda ner på produktsidan för din kupa.

Mått & storlek (6)

För bästa funktion är det viktigt att din köksfläkt anpassas rätt till ditt kök. Här följer några vanliga frågor kring storlekar, mått och typ av kåpa.

Hur bred köksfläkt ska jag ha?

För att garantera en god funktion så bör man sträva efter att kåpan skall vara minst 10 centimeter bredare än spishällen. Detta för att förhindra att matos hamnar vid sidan om köksfläkten.

Hur högt ska jag montera min köksfläkt?

När man väljer placering av köksfläkten så är det viktigt att förstå att monteringshöjden också påverkar funktionen. Om man monterar den för högt så försämras osupptagningen och vid en för låg montering påverkas överblicken så att de inre plattorna blir skymda.

Fjäråskupans rekommendation är att montera köksfläkten på 65 centimeters höjd ovan spisen. Om du inte är väldigt lång eller kort så innebär det en bra avvägning mellan bra osupptagning och god överblick.

Hur högt kan jag montera min takmonterade köksfläkt?

Fjäråskupan rekommenderar takinfällda/takmonterade produkter upp till tre meters takhöjd. Vid högre höjder finns det risk att matoset hinner kylas av för mycket och i stället vandra iväg till den allmänna ventilationen.

Fungerar en takmonterad köksfläkt till lutande tak?

Fjäråskupan rekommenderar inte takmonterade köksfläktar till dig med lutande innertak.

Hur nära en gasspis får min köksfläkt hänga?

En köksfläkt måste hänga minst 65 cm ovan en gasspis.

Hur nära en vedspis får min köksfläkt hänga?

En köksfläkt måste hänga minst 100 cm (1 m) ovan en gasspis.

Kolfilter & plasmafilter (11)

Ett recirkulationssystem är ett bra val för dig som har bristfällig eller obefintlig ventilationskanal.

Hur fungerar en kolfilterfläkt?

Om man inte har möjlighet att leda ut matoset via en ventilationskanal kan lösningen vara att montera en recirkulationslösning; kolfilter eller plasmafilter. Från början fanns det bara en sorts kolfilter men nu finns det flera olika lösningar som hamnar under kategorin ”kolfilterfläkt” men tanken är den samma: att ta bort doftämnen från luften och skicka tillbaka luften in i köket igen - recirkulering.

Kolfilterfläkten renar matoset i flera steg. Först fångas fett och vattenånga upp i fettfiltren. Därefter leds luften vidare till kolfiltret som tar bort doftämnena.

Plasmarening tillför ytterligare en dimension och är den allra effektivaste lösningen.

Vad är fördelen med en kolfilterfläkt?

En fördel med recirkulation är ett enkelt montage eftersom man inte måste ta hänsyn till ventilationskanalens placering. Dessutom är metoden snäll mot miljön och plånboken då man inte skickar ut uppvärmd luft. Kolfilterfläkten är också tryckneutral vilket innebär att den inte kräver någon extra tilluft, den fungerar alltså bra i täta hus.

Vad är nackdelen med en kolfilterfläkt?

En bra kolfilterfläkt är oftast ett sämre alternativ än en traditionell frånluftsfläkt. Vid matlagning bildas ansenliga mängder vattenånga som inte evakueras ut med denna lösning utan stannar kvar i köket.

Plasmafilter är en bättre lösning och har dessutom en riktigt lång livslängd med bibehållen funktion.

Vad är det viktigaste att tänka på när man installerar en kolfilterfläkt?

Tumregeln är: ju större avstånd från utblås till skåp, väggar eller tak desto mindre störningar och därmed bättre funktion.

Hur ofta behöver jag byta kolfilter?

Vårt kolfiltersystem InHouse består av en 10 cm tjock kassett som bör bytas efter cirka 300 timmars användning.

Hur ska jag komma ihåg att byta kolfilter?

Om din köksfläkt är utrustad med tryckpanel meddelar denna dig genom att blinka med diod 2 på fläkten när den är avstängd efter 300 timmars användning. Du återställer funktionen genom att samtidigt kort trycka in belysningsknappen och timerknappen.

Ett annat bra sätt att komma ihåg bytet är att aktivera kolfiltertimern i appen Fjäråskupan - då får du en notis när det är dags att byta.

Hur rengör jag min kolfilterfläkt?

InHouse är en effektiv kolfilterlösning som består av en kolfilterkassett och ett trådfilter monterat innanför fettfiltren (trådfilter finns ej till modell Ikon eftersom detta redan är inbyggt i dess fettfilter).

Trådfiltrets funktion är att ta bort/binda fett och vatten som lyckats passera fettfiltrena.
Trådfiltret är maskindiskbart och bör rengöras ungefär var fjärde vecka för bästa funktion. Om det börjar bli gammalt och uttjänt så finns nytt trådfilter att köpa i vår webbshop.

Kolfilterkassetten är monterad längst upp i köksfläktens skorsten och byts ut efter cirka 300 timmars användning. Även denna hittar du i vår webbshop.

Vad är skillnaden mellan kolfilter och plasmafilter?

Plasmafilter renar inte bara luften från dofter utan tar även bland annat hand om mögel, allergener, pollen, rök och bakterier.

Filtret används inom sjukvården och andra allmänna miljöer såsom till exempel rökrum på en flygplats eller i soprum.

När plasmafiltret är igång så alstrar det aktiva syremolekyler (jonisering) som effektivt eliminerar odörer.

Hur ofta behöver jag byta plasmafilter?

Det finns inget behov av rengöring eller byte av själva plasmafiltret. Däremot är det av största vikt att luften som passerar igenom plasmafiltret inte har fett i sig då detta minskar jonernas påverkan på odörer. Väl rengjorda fettfilter av hög klass är ett krav för god funktion.

Själva plasmafilterdelen har en beräknad livslängd på över 20 år.
Kolfiltret har en livslängd på runt 7 år beroende på användning, därefter avtar funktionen och bör bytas. Kolet regenereras av plasmaprocessen och får därför en lång livslängd.

Är plasmafilter farligt?

En restprodukt som bildas vid jonisering är ozon. På Fjäråskupans plasmafilter är ozon-värdet långt under rekommenderade nivåer och påminner om en ”kall” lite frisk doft likt efter ett åskväder.
Fjäråskupans plasmalösning PlasmaClean är också utrustat med ett kraftigt kolfilter som tar bort både ozondoft och kvarvarande odörer.

Varför är plasmafilter mycket dyrare än kolfilter?

Det är lätt att bli fundersam över plasmafiltrets högre pris jämfört med InHouse. Men förutom att plasmafiltret har bättre funktion så har det färre utgifter under åren. Efter cirka 8 år så har plasmafiltret kostat mindre än InHouse, eftersom InHouse-kassetten behövts bytas flera gånger under den tiden.

Olika typer av köksfläktar (4)

Köksfläktarna har idag flera olika formspråk. Här svarar vi på några frågor kring köksfläktar som sticker ut från det traditionella formspråket.

Vad är en downdrakt-fläkt?

Att dra matoset neråt genom spishällen, så kallad downdraft eller bänkfläkt, lanseras nu på bred front. Idén föddes redan på sjuttiotalet men har fått en stark renässans på senare tid. Skillnaderna är stora mellan olika tillverkare när det gäller effektivitet, filtrering och ljudnivå.

Fjäråskupans downdrafthällar har fyra stora kokzoner och ett rejält fläktutsug i mitten. Hällen kan anslutas som frånluft, plasmafilter eller kolfilter.
En downdrafthäll tvingar in matoset ner i fläktutsuget.

För att lyckas med detta behövs en motor med riktigt bra flöde. Därför använder vi en extern motor för att få riktigt hög kapacitet med låg ljudnivå.

Är en takmonterad köksfläkt verkligen effektiv?

Funktionen med en takmonterad köksfläkt bygger på principen om sekundärsug. Med sekundärsug menas att matoset får färdas mot innertaket av egen kraft. Detta beror på att matoset är varmare än omgivande luft. När det närmar sig taket fångas det effektivt upp av undertrycket som omger takprodukten.
Förutom att produkten är ”ur vägen” så är det faktiskt en väldigt effektiv lösning. När vanliga fläktar missar 10–20 % av matoset så fångar en takinfälld det allra mesta.

Något att tänka på är att upplevelsen blir annorlunda när matoset, som i vanliga fläktar fångas i näshöjd, passerar användarens ögon och näsa på sin väg upp mot taket.

Vad är fördelen med en vertikal köksfläkt?

En vertikal utformning på din köksfläkt ger en oslagbar översikt och du slipper en köksfläkt som är i vägen när man lagar mat.
Modellerna sticker inte ut lika långt från väggen men är i gengäld högre vilket ger matoset tid att byta riktning in i fettfiltren. Produkterna fungerar allra bäst som frånluftsfläktar anslutna till en 160 mm ventilationskanal. I ett sådant sammanhang är produkterna väl så bra som en traditionell köksfläkt.

Bor du i stället har en mindre kanal med böjar eller ett centralventilationssystem med låga luftflöden så fungerar produkten inte fullt så bra.

Fjäråskupan rekommenderar därför inte vertikala modeller till centralventilation.

Felanmälan

Behöver du göra en felanmälan av din produkt?
Klicka på knappen nedan så öppnas i ett nytt fönster i din webbläsare där du fyller i ditt ärende och dina uppgifter. Vi svarar till dig så fort vi kan!

Felanmälan
Felanmälan