InHouse kolfiltersystem

Kolfilterfläkt med aktivt kolfilter som effektivt tar bort odör

InHouse är ett recirkulationsfilter som passar er som inte har eller har svårt att ansluta till en ventilationskanal.

Köksfläkten är utrustad med en standardmotor. Kolet i InHouse-filtret renar luften bäst om luften är kall och torr, därför är den placerad längst upp i skorstenen.

För bästa funktion bör endast de lägre fläkthastigheterna användas. Högre hastigheter påverkar odörreningen negativt då luften är för snabb för att kolet ska hinna ta bort odörer.

Enligt tester har hastighet 3 82 % odörrening vid 30 minuters användning och fläkten behöver därefter stå på i samma hastighet i ytterligare 9 minuter för att uppnå 85 % odörrening.
Använd alltid eftergångstimern i hastighet 2, 3 eller 4 efter matlagning.

Kolfilterkassetten har en livslängd på cirka 18 månader beroende på användning. Därefter måste den bytas ut för bibehållen funktion.

InHouse finns till alla Fjäråskupans modeller förutom modell Exklusiv.

Vår produktkatalog

Beställ Produktkatalog - 2019