Köksfläkt för centralventilation i lägenhet

Köksfläkt för centralventilation i lägenhet

Detta är ett användbart system för dig som bor i hyresrätt. En köksfläkt för centralventilation har ingen egen motor utan ansluts till en centralventilation som finns i fastigheten. Via centralventilationens motordrivna spjällfunktion, som sitter inne i kupan, kan du enkelt reglera grundflödet. Grundflödet kan justeras in via en lucka i spjället. Spjällfunktionen styrs via en timer som automatiskt återgår till grundflödesläge. För bästa funktion så bör köksfläkt för centralventilation i lägenhet eller villa dock inte kombineras med en vertikal fläkt. Detta eftersom flödena i fastigheter med centralventilationen är relativt svaga. I nuläget satsas det ytterligare på köksfläkt för centralventilation för både villa och lägenhet, dessa kupor kommer framöver att optimeras, beroende på luftflöde och lufttryck. En stor förbättring för alla som bor i lägenhet eller har köksfläkt för centralventilation.

Vår produktkatalog

Beställ Produktkatalog - 2019