Plasmafilter

Plasmafiltret är ett effektivt kombinationsfilter av plasma och kolfilter. Till skillnad från ett vanligt kolfilter innehåller det en högspänning som omvandlar matoset till koldioxid, syre och vatten. Det sker genom jonisering där positiva joner omvandlas till negativa joner. Det enklaste är att likna processen med ett åskoväder. Den tunga laddade luften innan åskan blir efter urladdningen frisk och klar. Detsamma gäller för matoset när det passerar plasmafiltret.

Förutom detta har plasmafiltret också flera andra mycket framträdande fördelar som att det är bakteriedödande samt fångar upp och neutraliserar allergener och virus. Det ger friskare luft i bostaden och eliminerar mögel.

Plasmafiltret i korthet

  • Minimerar allergener
  • Bakteriedödande
  • Eliminerar mögel
  • Virusdödande
  • Friskare luft

*Plasmafiltret rekommenderas vid köp av downdraft-fläkten Vy.

Vår produktkatalog

Beställ Produktkatalog - 2019