NonStop

En spisfläkt med NonStop går aldrig att stänga av.

Nonstop är en enkel grundventilationslösning för flerfamiljshus där självdragsventilationen inte fungerar. I korthet går det ut på att fläktmotorn inuti kupan inte går att stänga av, utan alltid levererar ett lågt grundflöde. Vid matlagning kan fläkten forceras precis som en vanlig köksfläkt. En inbyggd timerfunktion säkerställer att flödet återgår till grundläget efter 60min. Fläktmotorn har ett grundflöde på ca 20 l/s och ett maxflöde på 90 l/s.
Då forceringsflödet är relativt lågt är valet av modell och monteringshöjd avgörande.
Fläkten bör ha en monteringshöjd på 50 cm över hällen.
Kupan bör ha en något upphöjd undersida, med det menas att fettfiltren inte ska linjera med kupans underkant utan är placerade några centimeter högre upp.
Detta medför att kupan får en liten volymdel på undersidan likt en upp och nedvänd låda och detta påverkar funktionen positivt.
NonStop går att välja till nästan alla kupor men vertikala och frihängande fläktar rekommenderas inte då det är för låga flöden.
Systemet har inget injusteringsspjäll.

Vår produktkatalog

Beställ Produktkatalog - 2019