Köksfläkt för centralventilation i lägenhet

Köksfläkt för centralventilation i lägenhet

Detta är ett användbart system för dig som bor i hyresrätt. En köksfläkt för centralventilation har ingen egen motor utan ansluts till en centralventilation som finns i fastigheten. Via centralventilationens motordrivna spjällfunktion, som sitter inne i kupan, kan du enkelt reglera grundflödet. Grundflödet kan justeras in via en lucka i spjället. Spjällfunktionen styrs via en timer som automatiskt återgår till grundflödesläge. För bästa funktion så bör köksfläkt för centralventilation i lägenhet eller villa dock inte kombineras med en vertikal fläkt. Detta eftersom flödena i fastigheter med centralventilationen är relativt svaga. I nuläget satsas det ytterligare på köksfläkt för centralventilation för både villa och lägenhet, dessa kupor kommer framöver att optimeras, beroende på luftflöde och lufttryck. En stor förbättring för alla som bor i lägenhet eller har köksfläkt för centralventilation.

Om du bor i en lägenhet eller ett flerbostadshus där det inte är möjligt att ansluta till en central ventilationskanal eller där det inte finns ventilation ut ur huset, kan en köksfläkt med kolfilter vara en smidig lösning.

En kolfilterfläkt bygger på ett recirkulerande system med olika slags filter som renar matoset ifrån fettpartiklar, vattenånga och olika doftämnen. Fläktarna är flexibla när det kommer till placering eftersom de inte behöver anpassas efter ventilationskanalens läge. Ur miljö och energiaspekt är dem ett bra val eftersom de inte skickar ut någon uppvärmd luft. Utblåsgallret kan placeras antingen på framsidan eller på ovansidan av fläkten. Större avstånd mellan utblås och tak ger mindre störningar och effektivare funktion.

För att en köksfläkt med kolfilter ska fungera optimalt behöver kolfilterkassetten bytas ut ungefär var 18:e månad. I kåpan finns en inbyggd kolfiletertimer som kan aktiveras och påminna om när det är dags att byta ut kassetten. För att förlänga livslängden på det aktiva kolet ska även fläktens fett- och trådfilter göras rent regelbundet. Fjäråskupan rekommenderar InHouse trestegsfilter om man vill investera i en lösning som erbjuder bästa möjliga rening och filtrering.

Det finns en fläktlösning för alla bostäder. Väggmonterade fläktar är den klassiska modellen av fläkt, som fortfarande kommer i många spännande varianter. Men det stannar såklart inte där. Fjäråskupan erbjuder olika typer av skåpmonterade, vägghängda, takmonterade och frihängande köksfläktar. En frihängande fläkt som svävar i vajrar över köksön blir en snygg detalj i köket, och är ett annat populärt alternativ eftersom det innebär en stor flexibilitet när det kommer till placering av fläkten. En skåpskupa är en annan användbar lösning för dig som är intresserad av diskret design, medan en takinfälld fläkt skapar rymd runt din arbetsyta. Valmöjligheterna är många för att slutprodukten ska bli så optimal som möjligt. Kontakta din återförsäljare redan idag för mer information.