Köksfläkt med centralventilation för villa

En köksfläkt med centralventilation innebär ett system som passar dig som redan har en centralfläkt i huset som du är nöjd med, och som utöver köket även betjänar badrum och tvättstuga. Det är en lösning som är mycket vanlig i villor och radhus från 70- och 80-talet. Med systemet Centralventilation Villa varvtalsreglerar kåpan centralfläkten. I alla våra köksfläktar med centralventilation för villa finns en motordriven spjällfunktion som stänger till ventilationen när fläkten inte används. På så sätt tar köket inte någon ventilationskraft från våtrum som badrum och tvättstuga, vilka är utrymmen som kräver bra ventilation dygnet runt. Det finns även en funktion som separat kan forcera ventilationen i badrum och tvättstuga.

Förr var spjällen begränsade rent storleksmässigt för att kunna få plats i fläktkupan, vilket ledde till att ventilationskapaciteten begränsades. Idag finns ett nytt spjäll som tagits fram som öppnar sig mycket mer vilket ger en ökad ventilation. Dessutom har kuporna ändrat design för att ge mer utrymme åt spjällen.

Köksfläkt med centralventilation för villa är lämplig för dig som redan är nöjd med centralfläktens sugkapacitet. Styrningen kan anpassas till fläktmotorer som både AC- och EC-motorer. Det fungerar även till de flesta värmeväxlarsystem, men om värmeväxlaren sitter bakom ett kryddskåp bör du kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för kåpans teknikpaket under aggregatet. När en villa har centralventilation är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte vertikala köksfläktar.

Fjäråskupan har ett smart relä i sina köksfläktar med centralventilation för villa som ger bästa möjliga ventilation. Ett relä är en slags elektrisk strömbrytare som styr andra större strömmar. Fjäråskupans relä är en genialisk uppfinning och här är en liten bakgrundsbeskrivning nödvändig. I de villor som byggs idag får köksfläkten ofta en egen kanal som är helt skild från den övriga centralventilationen. Detta löser inte alltid de centralventilationsproblem som kan förekomma med övertryck och undertryck. Ofta kan den standardmotor som sitter inne i kupan, eller den externa köksfläktsmotorn som sitter på taket, omsätta så höga luftflöden att det skapas ett högt undertryck i huset. Det hinner alltså inte komma in lika mycket luft i huset som förs ut, och då kan det kan kännas ”tätt”. Men i Fjäråskupan finns ett relä som håller kontakt med centralventilationsanläggningen, och när köksfläkten startar skickas en signal till centralventilationen som då anpassar sig därefter. På detta sätt uppnås bästa möjlig ventilation.

Är du intresserad av köksfläkt med centralventilation för villa? Fjäråskupan är tillverkare av moderna och snygga fläktkåpor som passar för alla typer av fläktsystem och ventilationskanaler. Oavsett om du är ute efter en köksfläkt för skåp eller en frihängande kupa har Fjäråskupan ett alternativ som passar just dig och din bostad.
Köp köksfläkt med centralventilation för villa hos någon av våra återförsäljare och prata gärna med oss om du känner dig osäker.