Inhouse Trestegs kolfilter

Med InHouse får du en förädlad kolfilterlösning som utöver själva kolfiltret innehåller ytterligare två filter.

Tillsammans skapar de ett lysande trestegssystem som tar hand om matos, fett och vatten på ett effektivt sätt. Stekoset passerar först ett fettfilter som skiljer vatten och fett från varandra.

Luften fortsätter därefter till ett trådfilter som suger upp resterande vatten och fett. En fläktmotor kyler ner luften som till sist når kolfiltret där alla luktpartiklar avlägsnas.

Vår produktkatalog

Beställ Produktkatalog - 2019