Centralventilation relä

Centralventilation Relä styr centralventilationsfläktar som inte kan varvtalsregleras via transformator.

Systemet har en motordriven spjällfunktion och två fläktlägen: Grundflöde och forcerat flöde.

Vår produktkatalog

Beställ Produktkatalog - 2019