Centralventilation relä

Centralventilation Relä styr centralventilationsfläktar som inte kan varvtalsregleras via transformator.

Systemet har en motordriven spjällfunktion och två fläktlägen: Grundflöde och forcerat flöde.