Fasadmotor 7645 EC för kök

Fasadmotor 7645EC

En bra fläkt med effektiv motor tar hand om stekos och ånga på bästa sätt så att inomhusluften förblir frisk och fräsch. Vilken fläkt som passar bäst för dig beror på hur du bor och hur förutsättningarna i ditt hem ser ut.

Relaterade produkter

Vår produktkatalog

Beställ Produktkatalog - 2020