Brandspjäll ABC-SC 60 till köksfläkt

Köp brandspjäll för köksfläkt

Brandspjället ABC-SC 60 är ett cirkulärt brandspjäll för köksfläkt för installation i 160 mm ventilationskanal. Skulle olyckan vara framme och det börjar att brinna i en kastrull så finns risken att ventilationskanalen ovanför spisen bidrar till vidare brandutveckling. Ett brandspjäll till köksfläkten är då en bra investering. Brandspjället hålls i öppet läge med hjälp av en smältsäkring. När temperaturen i kanalen överstiger 72° C löser en smältsäkring ut som automatiskt stänger fläktens spjällblad. Brandprovningar är utförda enligt 1366-2.

Brandspjäll till köksfläkt monteras i en ventilationskanal med samma diameter och sitter kvar på plats med en gummitätningsring. Brandspjäll för köksfläkt har två låsbleck som håller spjällbladen stängda i dess säkerhetsposition vilket förhindrar spridning av brand eller brandgaser.

Köp brandspjäll för köksfläkt hos någon av våra återförsäljare eller kontakta oss för mer information om du vill veta var du kan köpa brandspjäll för köksfläkt.

Fläktmotor

Att satsa på en bra och effektiv fläktmotor till din köksfläkt bidrar till att behålla en fräsch och hälsosam inomhusmiljö. Fläkten ser till att transportera bort det matos och den ånga som bildas när du lagar mat och gör så att den inte förs vidare till resten av hemmet. Om ditt kök fylls av mycket matos kan det vara hög tid att installera en ny fläktmotor. Bor du i villa kan du antingen placera fläktmotorn i den befintliga fläkten, vilket är vanligast. Alternativet är en extern fläktmotor som kan placeras på en yttervägg, hustaket eller på en vind. En extern fläktmotor är det alternativ som hörs allra minst. Förutom externa och interna fläktmotorer finns det så kallade EC-motorer och takmotorer. Fjäråskupan har flera olika alternativ och lösningar på kupor och köksfläktar med hög kvalitet, funktion och snygg design som passar de allra flesta hem. Kontakta oss redan idag!

Centralventilation

Köksfläkt för centralventilation är ett användbart system för dig som bor i lägenhet men det fungerar även om du bor i villa. Systemet bygger på att fläktmotorn till exempel är placerad på vinden eller på taket på en fastighet, och luftflödet regleras genom att man öppnar eller stänger köksfläktens spjäll. I alla våra köksfläktar för centralventilation finns ett spjäll som stänger till ventilationen när fläkten inte används. På så sätt tar köket ingen ventilationskraft från våtutrymmen som badrum och tvättstuga som är i behov av bra ventilation dygnet runt. Förr var spjällen mindre för att få plats i kupan vilket ledde till att ventilationskapaciteten begränsades. Nu har vi tagit fram ett nytt spjäll som öppnar sig mycket mer. Designen inuti kuporna har gjorts om för att ge mer plats åt spjällen, och på så sätt har kapaciteten ökat. Köksfläktar för centralventilation bör för bästa funktion dock inte kombineras med en vertikal fläkt.

Övrig info

Relaterade produkter