Brandspjäll ABC-SC 60 till köksfläkt

Köp brandspjäll för köksfläkt

Brandspjället ABC-SC 60 är ett cirkulärt brandspjäll för köksfläktförinstallation i 160 mmventilationskanal. Skulle olyckan vara framme och det börjar att brinna i en kastrull så finns risken att ventilationskanalen ovanför spisen bidrar till vidare brandutveckling. Ettbrandspjäll till köksfläkten är då en bra investering. Brandspjället hålls i öppet läge med hjälp av en smältsäkring. När temperaturen i kanalen överstiger 72° C löser en smältsäkring ut som automatiskt stänger fläktens spjällblad.  Då minskar syretillförseln och i bästa fall slocknar branden i kanalen av sig själv. Brandprovningar är utförda enligt 1366-2.

Fläktmotor

Att satsa på en bra och effektiv fläktmotor till din köksfläkt bidrar till att behålla en fräsch och hälsosam inomhusmiljö. Fläkten ser till att transportera bort det matos och den ånga som bildas när du lagar mat och gör så att den inte förs vidare till resten av hemmet. Om ditt kök fylls av mycket matos kan det vara hög tid att installera en nyfläktmotor. Bor du i villa kan du antingen placera fläktmotorn i den befintliga fläkten, vilket är vanligast. Alternativet är en extern fläktmotor som kan placeras på en yttervägg, hustaket eller på en vind. En extern fläktmotor är det alternativ som hörs allra minst. Fjäråskupan har flera olika alternativ och lösningar på kupor och köksfläktar med hög kvalitet, funktion och snygg design som passar de allra flesta hem. Kontakta oss redan idag!

Centralventilation

Köksfläkt för centralventilation är ett användbart system för dig som bor i lägenhet men det fungerar även om du bor i villa. Systemet bygger på att fläktmotorn till exempel är placerad på vinden eller på taket på en fastighet, och luftflödet regleras genom att man öppnar eller stänger köksfläktens spjäll. I alla våra köksfläktar för centralventilation finns ett spjäll som stänger till ventilationen när fläkten inte används. På så sätt tar köket ingen ventilationskraft från våtutrymmen som badrum och tvättstuga som är i behov av bra ventilation dygnet runt. Förr var spjällen mindre för att få plats i kupan vilket ledde till att ventilationskapaciteten begränsades. Nu har vi tagit fram ett nytt spjäll som öppnar sig mycket mer. Designen inuti kuporna har gjorts om för att ge mer plats åt spjällen, och på så sätt har kapaciteten ökat. Köksfläktar för centralventilation bör för bästa funktion dock inte kombineras med en vertikal fläkt.

Övrig info

Relaterade produkter