Brandspjäll ABC-SC 60 till köksfläkt

Köp brandspjäll för köksfläkt

Brandspjället ABC-SC 60 är ett cirkulärt brandspjäll för köksfläkt för installation i 160 mm ventilationskanal. Skulle olyckan vara framme och det börjar att brinna i en kastrull så finns risken att ventilationskanalen ovanför spisen bidrar till vidare brandutveckling. Ett brandspjäll till köksfläkten är då en bra investering. Brandspjället hålls i öppet läge med hjälp av en smältsäkring. När temperaturen i kanalen överstiger 72° C löser en smältsäkring ut som automatiskt stänger fläktens spjällblad. Brandprovningar är utförda enligt 1366-2.

Brandspjäll till köksfläkt monteras i en ventilationskanal med samma diameter och sitter kvar på plats med en gummitätningsring. Brandspjäll för köksfläkt har två låsbleck som håller spjällbladen stängda i dess säkerhetsposition vilket förhindrar spridning av brand eller brandgaser.

Köp brandspjäll för köksfläkt hos någon av våra återförsäljare eller kontakta oss för mer information om du vill veta var du kan köpa brandspjäll för köksfläkt.

 

Övrig info

Relaterade produkter