Blogg

För hand, för hem - Fjäråskupan har tillverkat köksfläktar och kupor för hand sedan 1989 och har hjälpt många familjer att förverkliga sina köksdrömmar. I vår blogg hittar du mängder med tips, inspiration och information.

Blogg

För hand, för hem - Fjäråskupan har tillverkat köksfläktar och kupor för hand sedan 1989 och har hjälpt många familjer att förverkliga sina köksdrömmar. I vår blogg hittar du mängder med tips, inspiration och information.

27 februari, 2017

InHouse – flexibel och energibesparande kolfilterlösning

En traditionell frånluftsfläkt är en effektiv lösning och ofta också förstahandsvalet för kök utrustade med ventilationskanal. Men vad finns det då för alternativ om lägenheten eller lokalerna inte har en sådan kanal, eller om den är för trång med låga luftflöden?

I dessa fall är det bättre att istället montera en kolfilter-köksfläkt. En kolfilterfläkt med InHouse bygger på ett recirkulerande system med olika filter som renar matoset från fettpartiklar, vattenånga och doftämnen. Beroende på kökets upplägg så finns det olika sätt att montera en fläkt av det här slaget, och utblåsgallret kan placeras antingen på framsidan eller på ovansidan fläkten. Tumregeln är dock att större avstånd mellan utblås och tak ger mindre störningar och effektivare funktion.

Fler detaljer som kan vara bra att vara medveten om vid inköp av kolfilter-köksfläkt:

Fördelar

Eftersom en kolfilterfläkt inte behöver anpassas efter ventilationskanalens placering så underlättas monteringsprocessen. Detta innebär också att dessa fläktar är flexibla när det kommer till placering. Köksfläktar med kolfilter är dessutom en energi- och miljömässigt effektiv lösning eftersom de inte skickar ut någon uppvärmd luft. Förutom detta är kolfilterfläktar tryckneutrala. Det betyder att de inte kräver extra tilluft och alltså fungerar lika bra i täta hus.

Funktion

Även om kolfilterfläktar är en flexibel och smidig lösning så är det viktigt att tänka igenom deras installation för bästa möjliga funktion. Framförallt är det då viktigt att tänka på placeringen av utblåsgallret. Luften kan antingen släppas ut uppåt eller åt sidan, men oavsett vilken lösning man väljer så bör avståndet till exempelvis tak eller närmsta skåp vara tillräckligt.

Underhåll

För att en köksfläkt med kolfilter ska fungera optimalt ska kolfilterkassetten bytas ut ungefär var 18:e månad i kök med normal matlagning. Ett bra tips för att lättare komma ihåg detta är att aktivera kolfiltertimern som finns inbyggd i kåpans elektronik. Förutom detta ska även fläktens fett- och trådfilter diskas regelbundet för att undvika att livslängden på det aktiva kolet förkortas.

I lägenheter med väldigt låga luftflöden, trånga ventilationskanaler eller där det överhuvudtaget inte finns några kanaler är en kolfilterfläkt en användbar lösning. Fjäråskupan egen kolfilterlösning heter InHouse och renar matoset i tre olika steg. InHouse fungerar också med nästan hela Fjäråskupans sortiment av kupor vilket innebär många olika valmöjligheter – för just dina önskemål och behov.

Relaterade produkter