Fläktsystem

Hur ventilationskanaler ser ut och fungerar skiljer sig från bostad till bostad. Det kan se ut på ett visst sätt i en äldre villa och på ett annat i sätt i en nybyggd lägenhet. Men oavsett förutsättningar kan du alltid använda Fjäråskupans köksfläktar.

Fläktsystem

Hur ventilationskanaler ser ut och fungerar skiljer sig från bostad till bostad. Det kan se ut på ett visst sätt i en äldre villa och på ett annat i sätt i en nybyggd lägenhet. Men oavsett förutsättningar kan du alltid använda Fjäråskupans köksfläktar.

InHouse kolfiltersystem

InHouse är ett recirkulationsfilter som passar er som inte har en ventilationskanal eller har svårt att ansluta till den.

Köksfläkten vid val av Inhouse-systemet är utrustad med en standardmotor. Kolet i InHouse-filtret/kolfilterkassetten renar luften bäst om luften är kall och torr, därför är den placerad längst upp i skorstenen.

För bästa funktion bör endast de lägre fläkthastigheterna användas eftersom högre hastigheter påverkar odörreningen negativt då luften är för snabb för att kolet ska hinna ta bort odörer.

Tester för kolfilterfläktar med InHouse visar att fläkthastighetsnivå 3 har 82 % odörrening vid 30 minuters användning. Fläkten behöver därefter stå på i samma hastighet i ytterligare 9 minuter för att uppnå 85 % odörrening.

Använd alltid eftergångstimern i hastighet 2, 3 eller 4 efter matlagning.
Kolfilterkassetten har en livslängd på cirka 18 månader beroende på användning och därefter måste den bytas ut för bibehållen funktion.

Vårt kvalitetstestade kolfiltersystem InHouse finns till alla Fjäråskupans modeller förutom modell Exklusiv.

Kontakta oss

Har du fler frågor om InHouse kolfiltersystem eller våra andra fläktsystem, tveka inte på att kontakta oss. Med mer än 30 års samlade erfarenheter och kunskap om ventilation i allmänhet och köksfläktar i synnerhet gör vi allt för att hitta rätt lösning för just ditt hem.

Kontakta oss »

ANDRA VALBARA SYSTEM

Standardutförande – Intern motor

Fjäråskupans köksfläktar levereras i standardutförande med en högeffektiv men energisnål EC-motor.

Läs mer om vår interna standardmotor »

Extern motor

Fjäråskupan tillhandahåller flera olika alternativ av externa motorer som ger en tyst och effektiv köksfläkt.

Läs mer om externa motorer »
Se våra externa motorer »

Centralventilation Lägenhet

En spiskåpa med motordrivet spjäll och grundflödeslucka anpassad för lägenheten är något du behöver om du bor i flerfamiljshus och delar ventilation med andra.

Läs mer om Centralventilation Lägenhet »

Centralventilation Villa

Med Centralventilation Villa är spiskåpan utrustad med ett motordrivet spjäll med grundflödeslucka.

Läs mer om Centralventilation Villa »

PlasmaClean recirkulation

Ett plasmafilter renar inte bara luften från dofter utan tar även bland annat hand om mögel, allergener, pollen, rök och bakterier.

Läs mer om PlasmaClean »

NonStop

NonStop är en enkel grundventilationslösning för flerfamiljshus där självdragsventilationen inte fungerar.

Läs mer om NonStop »

Centralventilation Relä

För dig som har ett nyare eller intelligent FTX-aggregat som behöver en potentialfri slutande kontakt för forcering.

Läs mer om Centralventilation Relä »

Assist Plus

Kraftfull hjälpmotor (500 m3/h) som möjliggör en maximal optimering av flödet genom kåpan.

Läs mer om Assist Plus »

Assist

Hjälpmotor som hjälper till att ge nytt liv i äldre och lite trötta centralventilationssystem.

Läs mer om Assist