Blogg

För hand, för hem - Fjäråskupan har tillverkat köksfläktar och kupor för hand sedan 1989 och har hjälpt många familjer att förverkliga sina köksdrömmar. I vår blogg hittar du mängder med tips, inspiration och information.

Blogg

För hand, för hem - Fjäråskupan har tillverkat köksfläktar och kupor för hand sedan 1989 och har hjälpt många familjer att förverkliga sina köksdrömmar. I vår blogg hittar du mängder med tips, inspiration och information.

3 februari, 2020

Fjäråskupans guide till spisfläktar – Skillnaden mellan utsugnings- och recirkulerande köksfläktar

Fjäråskupans guide till spisfläktar – Skillnaden mellan utsugnings- och recirkulerande köksfläktar_img

I vissa fall glöms mindre detaljer som fläktkåpor och köksfläktar bort under tiden man bygger ett kök. De hamnar i skuggan av att välja vilken färg taket ska ha eller vilka klinkers som ska sitta på väggen.
Valet av spisfläkt kan dock vara en avgörande detalj som knyter ihop kökets utseende. Men de sitter inte enbart över spishällen som ögongodis. Det spelar också en viktig roll i att hålla ditt kök rent, hälsosamt (avlägsnar rök och fett i luften) och skapar en trevlig miljö att vistas i.
Det finns otaliga köksfläktar i olika storlekar, färger, stilar och typer som kan göra det svårt att veta vad som är rätt för dig. Därför har vi skapat denna användbara guide för några saker som kan vara bra att veta om köksfläktar och fläktkåpor.

Skillnaden mellan en utsugningsfläkt och recirkulerande fläkt

De två vanligaste typerna av köksfläktar är utsugningsfläktar och recirkulerande fläktar. Båda fläktarna lever upp till sina namn: utsugningsfläktar suger ut luften och transporterar den utomhus, medan den recirkulerande fläkten suger in luft i fläktkåpan där den cirkuleras genom ett filter för att avlägsna, lukt och fett och sedan skickas tillbaka ut i köket. Nedan följer en mer ingående beskrivning för dessa två typer av spisfläktar.

Utsugningsfläkt

Dessa köksfläktar suger upp luften och skickar den vidare utomhus genom ventilationskanaler. Numera är det också standard att dessa fläktar har ett filter för att avlägsna fett, rök och matos. De är i de flesta fall mer effektiva än den recirkulerande köksfläkten.
Det är viktigt att planera för en utsugningsfläkt när du bygger kök då den behöver tillgång till en ventilationskanal för att fungera, speciellt när det kommer till köksfläktar som ska sitta över en köksö. Planerar man inte rätt från början kan man bli tvungen att hitta en nödlösning som kan leder till att ventilationskanalen sticker ut och sabbar kökets helhetsintryck. Det är också viktigt att ventilationskanalen har så få böjar som möjligt och är så kort som möjligt för en bra funktion. Ju fler böjar och mer längd på kanalen skapar motstånd och buller vilket ger en sämre funktion.

Recirkulerande köksfläkt

En recirkulerande köksfläkt suger in luften i spiskåpan och cirkulerar den genom olika filter som avlägsnar matos, fett, och lukt innan luften skickas tillbaka ut i köket igen. De flesta moderna recirkulerande köksfläktar har både ett fettfilter och ett kolfilter som tillsammans skapar en effektiv reningsprocess. Recirkulerande köksfläktar med kolfilter är i många fall mycket billigare att installera än utsugningsfläktar då en ventilationskanal inte är nödvändig för dem att fungera. De är dock i vissa fall inte lika effektiva på att avlägsna lukter, matos, fett och rök då bearbetningen av luften inte alltid är 100% perfekt, speciellt då filtren är gamla och kolet blivit mättat. Filtren till en recirkulerande köksfläkt har en begränsad livslängd och behöver bytas ut med jämna mellanrum. Recirkulerande köksfläktar med kolfilter är en bra lösning för kök som görs om på en budget eller för ett kök där ventilationskanalen inte sitter på en bra plats.

Annan användbar information

Utsugningsgrad

Utsugningsgraden förbises i många fall men som är en avgörande detalj för hur effektiv din köksfläkt är. Om din köksfläkt inte har en tillräckligt hög utsugningsgrad anpassat efter storleken på ditt kök kommer du märka att det tar längre tid att avlägsna lukter och rök eller att det till och med aldrig blir riktigt rent. Utsugningsgraden av luft benämns i m³/timme och står ofta specificerad i bruksanvisningarna för en köksfläkt. Vi rekommenderar att du köper en köksfläkt som filtrerar luften i ditt kök minst 10 gånger per timme. Ett bra sätt att ta reda på om utsugningsgraden är tillräckligt hög för ditt kök är att ta reda på volymen i ditt kök (längd * bred * höjd), till exempel: 4 m * 3 m * 2,5 m = 30 m³. Om det står att din köksfläkt har en utsugningsgrad på 300 m³/timme kan den filtrera ditt rum 10 gånger i timmen (300/30 = 10) eller en gång var 6:e minut.

Fettfilter

Nuförtiden är nästan alla köksfläktar utrustade med ett fettfilter. De sitter vanligtvis på undersidan av köksfläkten och är det första luften kommer i kontakt med på väg in i spiskåpan. Dessa filter ser till att det värsta i luften avlägsnas innan den sugs ut eller cirkuleras genom kolfiltret. De är vanligtvis gjorda i keramik eller textila fibertyger (fleece-material) och behöver bytas med jämna mellanrum, någonstans mellan 4 och 8 veckor.

Kolfilter

Dessa filter används främst med recirkulerande köksfläktar men som på senare tid även börjat användas till utsugningsfläktar för ett ännu mer effektiv reningsprocess. Det är kolfiltret som avlägsnar lukter och rök från luften. Dessa filter behöver inte bytas ut lika ofta som ett fettfilter och behöver bara bytas någon gång mellan 12 och 18 månader.

Relaterade produkter