Välja rätt inbyggd köksfläkt

Inbyggd köksfläkt – för bästa funktion | Fjäråskupan

Att välja rätt fläkt är inte helt enkelt. Både form och funktion ska fungera tillsammans. Väljer man en fläkt som inte samspelar med designen på resten av köket spelar det mindre roll om fläkten är rätt dimensionerad och väljer man en snygg design men med en underdimensionerad fläkt blir resultatet inte heller bra.

Räkna ut vilken kapacitet du behöver

Kapaciteten för köksfläktar räknas i hur många m3 (kubikmeter) luft som den byter ut per timme. Det vill säga hur mycker luft fläkten suger ut eller renar. För att räkna ut vilket behov du har för just ditt kök kan du använda följande tillvägagångssätt:

  • Räkna ut kökets volym genom att multiplicera längd x höjd x bredd. Då får du kökets volym i m3. Ponera att ditt kök är 9 meter långt, 5 meter brett och takhöjden är 2,7 meter. Volymen på köket är då 145,8 m3.
  • Hur hjälper detta mig att veta vilken köksfläkt jag behöver? Jo, beroende på vilken typ av mat som du lagar kommer det vara olika mycket os och vattenånga att ta bort. För dig som lagar mycket mat med stark doft kan du multiplicera kökets volym med 12. För den genomsnittliga hemmakocken räcker det att multiplicera med 10. 145,8 m3 x 10 = 1458 m3. Du behöver alltså en köksfläkt som kan byta ut 1459 m3 luft per timme.

Underhåll och skötsel

Även om du har en vanlig inbyggd köksfläkt eller en inbyggd takfläkt i köket som är rätt dimensionerad för ditt kök måste du göra rent fläkten regelbundet. Fläktens kapacitet blir avsevärt mycket sämre om filtret är fullt med fett och smuts. Genom att rengöra fläkten ökar livslängden avsevärt. En del fläktar visar själva när det är dags för rengöring och i andra fall är det en bra idé att hålla koll på bullernivån som ofta ökar när filtret är smutsigt.

Ljudnivå och buller

Ventilation och bullernivåer är mycket viktiga för trivseln i ett hem. En fläkt som hela tiden brummar i bakgrunden är inget som vi tänker på men påverkar oss mer än vi tror. Välj därför en köksfläkt för inbyggnad med så låg ljudnivå som möjligt. Det är en investering som du inte kommer att ångra. Kontakta ett företag som är experter på att hitta rätt typ av fläktlösning för alla typer av kök. På Fjäråskupan kombineras funktion med kvalitativa och snygga lösningar för att göra ditt boende till en mer trivsam plats.